Voorwaarden

Huurvoorwaarden en informatie:

1. Het schip is: ‘ALL risk’ verzekerd met een eigen risico van € 150, – voor de gebruiker, indien schade door eigen schuld ontstaat.
2. De gebruiker betaalt vooraf een borgsom van € 150, – contant. Dit bedrag wordt terug betaald, zodra het schip op de afgesproken tijd, onbeschadigd, compleet en schoon wordt afgeleverd.
3. Als vaargebied wordt beschouwd: De Friese wateren en het IJsselmeer De Waddenzee mag bevaren worden, mits a) men hier ervaring mee heeft en b) er geen stormwaarschuwing, (windkracht 6 en hoger), is uitgevaardigd. Dit i.v.m. de verzekering.
4. In principe zijn huisdieren aan boord niet toegestaan, (of in overleg).
5. Schade of storingen dienen terstond te worden gemeld bij de heer Bekema, zodat er maatregelen getroffen kunnen worden, bijvoorbeeld het bestellen van onderdelen. Zonder toestemming van de heer  Bekema dienen er geen onderdelen te worden vervangen of reparaties aan het schip te worden uitgevoerd!
6. De gebruiker verplicht zich het schip met zorg te behandelen. Bij onbehoorlijk gebruik heeft de heer Bekema het recht het schip terug te halen, zonder terugbetaling van vergoeding en borg. Eventueel extra gemaakte kosten worden in rekening v.d. gebruiker gebracht.
7. Voor afvaart verschaft de heer Bekema volledige uitleg over het schip en vaart hij desgewenst een stuk mee. Bovendien wordt de mogelijkheid geboden een proefvaart te maken in één van de weekenden voorafgaand aan de verhuur.
8. Hoofdkussens en zwemvesten zijn bij de vergoedingsprijs inbegrepen. Beddengoed, handdoeken, theedoeken, etc. dienen zelf meegenomen te worden.
9. Waterkaarten en ANWB-almanakken zijn aan boord, voor overig materiaal verwijzen wij u naar de inventarislijst.
10. Water- en brandstoftanks zijn bij afvaart vol. De verbruikte brandstof komt voor rekening van de gebruiker.
11. De heer Bekema is niet aansprakelijk voor pure overmacht, (bijv. het niet kunnen plaatsvinden van verhuur vanwege een grote onvoorziene schade), maar zal alles in het werk stellen om voor een vervangend vaartuig te zorgen of een eventuele aanbetaalde vergoeding terug betalen.
12. De reservering gaat definitief in, zodra wij één ondertekend exemplaar van het ANWB-huurkontrakt van de gebruiker hebben terug ontvangen. Overeengekomen vergoedingsbedrag en eventuele borg dienen voorafgaand aan de afvaart contant te worden voldaan of moeten al zijn overgemaakt op ons rek.no. van de Rabobank te Bolsward, t.n.v. dhr. W.T. Bekema. Betaling vooraf is bij ons in principe niet noodzakelijk.
13. Het onder dak en achter slot en grendel stallen van het vervoermiddel van de gebruiker bestaat tot de mogelijkheden!